cursus Hoe om te gaan met ontwikkelingsstoornissen

HOE OM TE GAAN MET ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN

datum: 18 september 2014
docent: Wyanne van den Berg


INHOUD VAN DE CURSUS

Dat je naar de tandarts gaat, klinkt voor de meeste volwassenen en kinderen heel vanzelfsprekend. Maar voor sommige kinderen is een bezoek aan de tandarts verre van vanzelfsprekend. En dan lopen de tandheelkundige controles en behandelingen met zo’n kind anders dan gebruikelijk. Deze cursus gaat over kinderen waarbij het anders dan anders gaat, over kinderen met ontwikkelingsstoornissen.

In de cursus spreken we over de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen die invloed kunnen hebben op de tandheelkundige praktijk. Het gaat over autisme spectrum stoornissen, ADHD en gedragsstoornissen, over kinderen met een beperkte intelligentie en met verschillende vormen van angst. Wat zijn kenmerken van de verschillende stoornissen? Hoe kom je erachter of een kind een diagnose heeft? Wat betekent deze diagnose voor het gedrag en de communicatie van het kind? Welke aanpassingen kun je doen om je tandheelkundige behandeling zo succesvol mogelijk te laten verlopen? Hoe betrek je de ouders van deze kinderen?
Casussen uit de praktijk zullen gebruikt worden om de theorie te illustreren.
Deze cursus bouwt voort op de cursus over de normale ontwikkeling van kinderen, maar kan ook los gevolgd worden. De informatie over de normale ontwikkeling wordt in deze cursus als bekend verondersteld.

LEERDOELEN
Tijdens deze cursus krijgt u inzicht op het gebied van:

 • De meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen: ADHD en gedragsstoornissen, autisme spectrum stoornissen, beperkte intelligentie, angststoornissen
 • Kenmerken, gedrag en gevolgen van de ontwikkelingsstoornissen
 • Uitvragen van gedrag bij ouders
 • Aanpassingen op gebied van communicatie en aanpak per stoornis
 • Tips & tricks per stoornis
 • Verwijsmogelijkheden voor hulp m.b.t. de stoornissen

NA DEZE CURSUS KUNT U

 • Gedrag van kinderen beoordelen als mogelijk passend binnen een ontwikkelingsstoornis
 • Achterhalen of er sprake is van (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis
 • Aanpassingen doen in uw aanpak ter bevordering van de tandheelkundige behandeling
 • Inschatten wanneer u een behandeling zelf kunt doen of moet overdragen aan een specialist

 
KRTpunten: 5 punten

LOKATIE CURSUS
Louis Hartlooper complex
Tolsteeg 1
3511 ZN Utrecht

TIJD
De cursus is op donderdag van 15.00-21.00 uur

KOSTEN
295 euro per cursusdag inclusief een warme maaltijd. Pakketprijs voor alle 5 de cursussen: 1250 euro.

naar het inschrijfformulier >

Nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws

Cursus
Kalender

 • Academie voor kindertandheelkunde op Facebook
 • Academie voor kindertandheelkunde op LinkedIn
tandartsen
Tandartsen
tandartsen
Mondhygiënisten
tandartsen
Preventie assistenten
tandartsen
Tandarts assistenten
tandartsen
Het Gehele Team
tandartsen
Het Gehele Team