Algemene voorwaarden

 

AANMELDING: Aanmelding geschiedt uitsluitend door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier op de website. Na inschrijven en betaling ontvangt men een betalingsoverzicht en inschrijfbewijs.
Wij houden ons het recht voor een cursus waarop onvoldoende is ingeschreven of door eventueel onvoorziene omstandigheden te annuleren. De cursusgelden worden dan teruggestort.

 

AANSPRAKELIJKHEID: Deelname aan cursussen is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de cursussen en tijdens zijn/haar verblijf in de cursuslokatie.
De organisatoren en docenten c.q. cursusleider(s)/-leidster(s) alsmede de academie voor kindertandheelkunde als rechtspersoon zijn/is en kunnen/kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten c.q. medewerkers gerelateerd aan de academie.

 

ANNULERING VAN AANMELDING: Na het aanmelden voor 1 van de cursussen is er een bedenktijd van 14 dagen en in deze periode kan de cursus zonder reden worden afgezegd.
Tot 4 weken c.q. 20 werkdagen voor aanvang van de cursus is wijziging of annulering gratis. Daarna is men verplicht het volledige bedrag te betalen. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waar wij het bedrag van hebben ontvangen.

 

ANNULEREN VAN EEN CURSUS VANUIT DE ACADEMIE VOOR KINDERTADNHEELKUNDE
Indien er door gebrek aan belangstelling of door onvoorziene omstandigheden een cursus komt te vervallen, zal het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waar wij het bedrag van hebben ontvangen.

 

AUTEURSRECHT/COPYRIGHT: Het auteursrecht (copyright en eigendomsrecht) op de door de Academie voor Kindertandheelkunde georganiseerde cursussen en uitgegeven cursusmateriaal berust bij de Academie voor Kindertandheelkunde, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. De deelnemers mogen de cursusmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.

 

BETALING: De betaling geschiedt door middel van rechtstreekse storting. Het volledige bedrag dient 14 dagen na aanmelding betaald te zijn. Pas na betaling is de inschrijving geldig.

 

KLACHTEN: Indien u een klacht heeft betreffende onze website, een cursus, een locatie, uw factuur of anderszins dan kunt u ons een e-mail sturen. Wij doen ons uiterste best uw klacht zo correct mogelijk af te handelen.
Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en na binnenkomst binnen 4 weken in behandeling worden genomen. Wanneer deze termijn niet haalbaar is zullen wij u schriftelijk benaderen met een nieuwe termijn die wel haalbaar is.

Bent u niet tevreden met onze oplossing en wilt u zich wenden tot een onafhankelijke, dan kunt u contact opnemen met KockvanGrondelle Advocaten in Heemstede.
De uitspraak van deze onafhankelijke zal voor de Academie voor Kindertandheelkunde bindend zijn. Eventuele consequenties worden door ons instituut snel afgehandeld.
De Academie voor Kindertandheelkunde draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, alsmede van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. De klachten worden 1 jaar bewaard. 

KOFFIE, THEE EN MAALTIJD: Koffie en thee zijn gratis. De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt en zijn bij de prijs inbegrepen.

STUDIEMATERIALEN: Alle studiematerialen zijn bij de vermelde prijs inbegrepen.

KOSTEN VAN DE OPLEIDINGEN: De kosten staan bij elke cursus vermeld. Wij zijn als academie geregistreerd bij het CRKBO als onderwijsinstelling en berekenen vanaf 2015 geen BTW.

MAILINGLIST: Personen en bedrijven die (ongeacht de vorm van communicatie) contact opnemen met de Academie voor Kindertandheelkunde worden, indien men zijn of haar persoons- en/of bedrijfsgegevens doorgeeft en niet nadrukkelijk anders heeft aangegeven, automatisch toegevoegd aan onze mailinglist. De persoons- en/of bedrijfsgegevens zullen niet worden verstrekt aan derden en zijn derhalve alleen beschikbaar voor medewerkers van de academie voor kindertandheelkunde. Onder het begrip “mailinglist” wordt verstaan het verstrekken van aan de academie voor kindertandheelkunde gerelateerde brochures en/of e-mails. Indien u van onze mailinglist verwijderd wenst te worden kunt u dit aangeven middels een e-mail naar info@academiekindertandheelkunde.nl

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS: Er wordt te allen tijde vertrouwelijk omgegaan met uw persoonlijke gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving.

 

TYPEFOUTEN: Aan eventuele typefouten op de website met betrekking tot data en prijzen kunnen geen rechten ontleent worden.

 

 

Nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws

Cursus
Kalender

  • Academie voor kindertandheelkunde op Facebook
  • Academie voor kindertandheelkunde op LinkedIn
tandartsen
Tandartsen
tandartsen
Mondhygiënisten
tandartsen
Preventie assistenten
tandartsen
Tandarts assistenten
tandartsen
Het Gehele Team
tandartsen
Het Gehele Team