Cursussen

Aandacht, afleiding en ontspanning in de tandartsstoel

Met een brede glimlach terug naar huis

Anna (9) heeft een gaatje. De tandarts besluit om te gaan boren. “Dit kan even gevoelig zijn” zegt hij streng, terwijl het harde geluid van de afzuiging de behandelkamer vult. De assistente grijpt Anna stevig vast. Het meisje raakt in totale paniek en stribbelt flink tegen. Een onprettige ervaring als deze willen we als mondverzorger zoveel mogelijk voorkomen. In deze tweedaagse cursus leer je daarom verschillende technieken en materialen te gebruiken die voor afleiding, ontspanning en aandacht in de tandartsstoel kunnen zorgen.

Meer weten

Als preventie heeft gefaald

Succesvol behandelen in het kindergebit

Woensdag. Controlemiddag in de praktijk. De meeste kinderen komen hun tanden laten zien en hop, gaan vlot weer naar huis. Maar een enkeling heeft gaatjes. Uitgevallen vullingen. Een slechte mondhygiëne. Wat nu? Is een goede poetsinstructie en een nieuwe controle inplannen voldoende? Of moet er meer gebeuren? Hoe bepaal je dat? En wat is dan de volgende stap? Deze tweedaagse cursus geeft je een antwoord op al deze vragen.

Meer weten

Autisme in de praktijk

  • PDD-NOS, Asperger, ASS, McDD, iedereen die werkt in de tandheelkundige praktijk komt wel kinderen tegen die zo’n ‘etiketje’ hebben. Maar niet iedereen weet dat het hier gaat om vormen van autisme. Bovendien lijkt het ene kind met PDD-NOS soms helemaal niet op het andere kind met PDD-NOS, terwijl ze toch dezelfde stoornis hebben. Hoe moet je dat begrijpen? En wat betekent dat voor de tandheelkundige praktijk?

 

Meer weten

Gezond eten voor gezonde tanden

Voel je zekerder in je voedingsadvies aan ouders en kind

“Mijn kind snoept weinig en tóch heeft ze zoveel gaatjes. Van de tandarts moet ik letten op suiker, maar ook dat eten we amper!” Terwijl moeder dit vertelt eet dochterlief een pakje droge crackers. En dat blijkt niet haar enige tussendoortje die dag. Vaak beseffen ouders nog niet dat naast wát en hoevéél kinderen eten, het ook belangrijk is hoe váák kinderen eten. Hier ligt een taak voor de tandheelkundige zorgverlener. Een volledig, gezond voedingsadvies aan ouders kunnen overdragen: dat staat in deze cursus centraal.

Meer weten

Kaasmolaren

Van herkenning naar behandeling

Een veelvoorkomend probleem bij kinderen: kaasmolaren. Een hypomineralisatie van het glazuur in zowel het melkgebit als het blijvende gebit. Het gevolg? Het glazuur wordt minder hard, geel van kleur, en kan afbrokkelen als (oude) kaas. Tijdig behandelen voorkomt verdere gebitsproblemen op latere leeftijd. Via deze cursus ontwikkel je een beter begrip van kaasmolaren en staan we stil bij verschillende behandelopties.

Meer weten

Kindvriendelijk verdoven

Op weg naar een zo pijnloos mogelijke lokale anesthesie

Het gebruik van lokale anesthesie is niet weg te denken uit de kindertandheelkundige praktijk. De wens van iedere ouder, kind en tandarts is dat dit op een kindvriendelijke, zo pijnloos mogelijke wijze gebeurt. In de praktijk blijkt dat vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Het ene kind weigert luidkeels een prik na het zien van de naald. Een ander associeert het verdoofde gevoel met pijn en raakt in paniek. Hoe nu verder? In deze cursus leer je hoe je op een kindvriendelijke manier de pijn bij lokale anesthesie kunt minimaliseren en mogelijke tandartsangst kunt helpen voorkomen.

Meer weten

Logopedie en orthodontie in de kindertandheelkunde

Hoe signaleer en behandel je afwijkingen in het (melk)gebit?

Veel jonge kinderen duimen of gebruiken langdurig een speen. Dit kan een effect hebben op de stand van kaak en tanden. De mond kan open komen te staan. De kans op slissen wordt groter. Een overbeet ligt op de loer. In deze cursus leer je hoe een gezamenlijke aanpak van logopedie en orthodontie afwijkingen in het (melk)gebit kan helpen voorkomen.

Meer weten

Omgaan met de Meldcode

 

Meer weten

Omgaan met hoogoplopende gesprekken

Hoe zorg je ervoor dat een situatie niet escaleert

Een agressieve vader die zijn rekening niet wil betalen. Een overbezorgde moeder die midden in de behandeling van haar dochter eist dat deze wordt stopgezet. Ouders die een extreme tandartsangst projecteren op hun kinderen. Grote kans dat je een van deze voorbeelden herkent vanuit de dagelijkse praktijk. In deze cursus leer je hoe je in dit soort gespannen of moeilijke interacties een de-escalerend gesprek kunt voeren, en hoe je grenzen kunt stellen.

Meer weten

Orale sedatie: ondersteuning en begeleiding voor de tandartsassistent

De cruciale rol voor de assistent voor een succesvolle behandeling met een roesje

Een meisje van zes met een diep gaatje. De tandarts besluit dat een vulling de beste behandeloptie is. Het jonge patiëntje ziet daar enorm tegen op. Orale sedatie met midazolam kan haar angst voor de behandeling helpen verkleinen. In deze eendaagse cursus leer je hoe je de tandarts kunt ondersteunen bij het gebruik van midazolam. Daarnaast leer je de juiste begeleiding te bieden aan gesedeerde patiënten en hun ouders/verzorgers.

Meer weten

Orale sedatie: theorie en praktijk voor tandartsen

Van een juiste indicatie tot een succesvol roesje

Martijn van 8 heeft een ontstoken kies die verwijderd moet worden. Op het moment dat hij de praktijk betreedt, zet hij het op een huilen. Ouders vertellen dat hij erg bang is dat het trekken van de kiespijn gaat doen. Martijn is gebaat bij een sedatietechniek die hem helpt ontspannen en zijn behandelangst verkleint. Orale sedatie met midazolam kan in dat geval een uitweg bieden. In deze driedaagse cursus leer je de ins en outs van deze sedatietechniek: van het stellen van de juiste indicatie tot het toepassen in de praktijk.

Meer weten

Preventieassistentie in de kindertandheelkunde

Naar een stralend schone mond en tanden zonder gaatjes

Jochem (6 jaar oud) komt langs voor zijn halfjaarlijkse controle. Hij opent zijn mond, en wat zie je tot je grote schrik: meerdere gaatjes! Hoe is Jochem op dit punt beland? En vooral: hoe kun je voorkomen dat je vaker kinderen als Jochem in je stoel hebt liggen? Veel ouders realiseren zich niet dat preventie al vroeg moet beginnen, zelfs al voor de eerste tanden verschijnen. Maar hoe zorg je ervoor dat kind én ouder aan de slag gaan met je preventieve advies? En wat doe je als de primaire preventie faalt? In deze driedaagse cursus leer je alle ins en outs.

Meer weten

RVS Kronen en Pulpotomie; een theoretische en praktische cursus

Meer weten

Stoornissen in de ontwikkeling van het kind

Meer weten

Tandheelkunde voor niet-tandheelkundige medici

Tandheelkunde is een onderwerp in de gezondheidszorg waaraan in de meeste medische opleidingen (geneeskunde, verpleegkunde) weinig aandacht wordt besteed. Toch is de mondgezondheid een erg belangrijk onderwerp in de gezondheid van mensen. Er zijn diverse medisch-tandheelkundige interacties te beschrijven.

De belangrijkste bedreiging voor het kindergebit is cariës. Met een prevalentie van meer dan 50% op 5-jarige leeftijd is cariës de meest voorkomende infectieziekte op de kinderleeftijd. Onbehandeld kan cariës leiden tot ontsteking van gebitselementen en uiteindelijk verlies van gebitselementen. Daarnaast kunnen ontstekingen van gebitselementen potentieel levensbedreigend zijn (denk hierbij aan loge-abces, mediastinitis en sepsis), zeker wanneer er sprake is van immuundeficiëntie.

Meer weten

Traumatologie bij jonge kinderen

Meer weten

Van preventie op maat tot de HALL-techniek

Aan de slag met een kindvriendelijke(re) mondzorg

Een jonge patiënt moet behandeld worden voor cariës in het (melk)gebit. Een gaatje boren zonder verdoving behoort tot de mogelijkheden. Voor veel kinderen én ouders geen prettige ervaring. Nieuwe behandeltechnieken bieden een kindvriendelijker alternatief. In deze cursus leer je nieuwe vormen van effectief cariësmanagement toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Meer weten

Verstandelijk beperkte ouders

Meer weten

Nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws

Cursus
Kalender

  • Academie voor kindertandheelkunde op Facebook
  • Academie voor kindertandheelkunde op LinkedIn
tandartsen
Tandartsen
tandartsen
Mondhygiënisten
tandartsen
Preventie assistenten
tandartsen
Tandarts assistenten
tandartsen
Het Gehele Team
tandartsen
Het Gehele Team