cursus Cariologie

CARIOLOGIE

datum: 22 mei 2014
docenten: Jacolien van Lente en Janneke Krikken

 

INHOUD VAN DE CURSUS
Cariesdiagnostiek is het kunnen inschatten van het cariesrisico en het verloop van dat cariesproces. Tijdens de cursus leert u hoe u een cariesrisicopatient herkent en hoe dat risico bepaald wordt. Welke factoren zijn van invloed op het verloop van het cariesproces? Kunnen we dat dynamische proces afvlakken of zelfs stoppen? Hoe herkennen we het verschil tussen actieve en inactieve cariës? Is alleen preventie voldoende of is een restauratie noodzakelijk? De verschillende behandelmogelijkheden passeren de reveu zoals toegesneden preventie (komt uitgebreider aan bod bij de cursus preventie), Atraumatische Restauratieve Tandheelkunde en Hall techniek.

Bij kinderen is de dentitie continu in ontwikkeling. Zijn er leeftijden of ontwikkelingsfasen met meer risico? Wat zijn die risico’s?

Bij sommige kinderen is sprake van een aangeboren of verworven tandheelkundige afwijking. Hoe onderscheiden we een afwijking van een cariesproces?


LEERDOELEN

Tijdens deze cursus krijgt u inzicht op het gebied van:

 • cariësrisicopatienten
 • risico leeftijden/fases
 • vroegdiagnostiek van cariës
 • verloop van een cariesproces
 • cariespreventie
 • minimaal invasieve tandheelkunde
 • ART
 • Hall techniek
 • aangeboren of verworven tandheelkundige afwijkingen


NA DEZE CURSUS KUNT U

 • een inschatting maken van het cariësrisico
 • in een vroeg stadium een carieuze laesies te herkennen
 • het verschil herkennen tussen actieve en inactieve caries
 • het verschil herkennen tussen aangeboren of verworven tandheelkundige afwijking en caries
 • een plan opstellen voor risicopatiënten

KRTpunten: 5 punten

LOKATIE CURSUS
Louis Hartlooper complex
Tolsteeg 1
3511 ZN Utrecht

TIJD
De cursus is op donderdag van 15.00-21.00 uur
KOSTEN
295 euro per cursusdag inclusief een warme maaltijd. Pakketprijs voor alle 5 de cursussen: 1250 euro.

naar het inschrijfformulier >

Nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws

Cursus
Kalender

 • Academie voor kindertandheelkunde op Facebook
 • Academie voor kindertandheelkunde op LinkedIn
tandartsen
Tandartsen
tandartsen
Mondhygiënisten
tandartsen
Preventie assistenten
tandartsen
Tandarts assistenten
tandartsen
Het Gehele Team
tandartsen
Het Gehele Team