Kindertandheelkunde voor niet tandheelkundig (para-)medici

 355,00 Excl. 0% BTW

20 op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus is ontwikkeld voor kinderartsen, jeugdartsen, huisartsen, kinderverpleegkundigen en alle andere (para-)medici die hun kennis over de kindertandheelkunde willen bijscholen.

Inhoud cursus
Tandheelkunde is een onderwerp in de gezondheidszorg waaraan in de meeste medische opleidingen (geneeskunde, verpleegkunde) weinig aandacht wordt besteed. Toch is de mondgezondheid een erg belangrijk onderwerp in de gezondheid van mensen. Er zijn diverse medisch-tandheelkundige interacties te beschrijven.
De belangrijkste bedreiging voor het kindergebit is cariës. Met een prevalentie van meer dan 50% op 5-jarige leeftijd is cariës de meest voorkomende infectieziekte op de kinderleeftijd. Onbehandeld kan cariës leiden tot ontsteking van gebitselementen en uiteindelijk verlies van gebitselementen. Daarnaast kunnen ontstekingen van gebitselementen potentieel levensbedreigend zijn (denk hierbij aan loge-abces, mediastinitis en sepsis), zeker wanneer er sprake is van immuundeficiëntie.
In deze cursus krijgt u een overzicht van de gebitsontwikkeling en doorbaakvolgorde van het melkgebit (daarbij wordt de nadruk gelegd op het jonge kind). Daarna wordt uitgebreid de belangrijkste bedreiging voor het kindergebit (cariës) besproken en komen enkele andere afwijkingen van het kindergebit aan bod. Tevens zullen kort de verschillende behandelmethoden van het kindergebit aan de orde komen.
Bij alle onderwerpen wordt de nadruk gelegd op wat u als niet tandheelkundige medicus zou kunnen herkennen.

Leerdoelen
Tijdens deze cursus krijgt u inzicht op het gebied van:
– cariësrisicopatiënten
– risico leeftijden/fases
– vroegdiagnostiek van cariës
– verloop van een cariësproces
– cariëspreventie
– een aantal goed herkenbare behandelmethoden zoals:
– minimaal invasieve tandheelkunde
– ART
– Hall techniek
– aangeboren of verworven tandheelkundige afwijkingen

Na deze cursus kunt u
– een inschatting maken van het cariësrisico
– in een vroeg stadium carieuze laesies herkennen
– het verschil herkennen tussen actieve en inactieve cariës
– het verschil herkennen tussen aangeboren of verworven tandheelkundige afwijking en cariës
– een zorgplan opstellen voor risicopatiënten

Docenten
Janneke Krikken
Roos van der Knaap